Нейландт Геннадій

Нейландт Геннадій

Адрес сайта: http://individuel.com.ua Эл. почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

СРІБЛО ГОСПОДА – це масштабний проект, який  не є комерційним, не є політичним, не сектанська організація. Існує на благодійні кошти і є суто соціальним.

Мета: духовне виховання людей, активізація процесів морального і духовного оздоровлення суспільства шляхом звернення уваги на вічні та традиційні православні цінності українського народу.

Автор проекту: Нейландт Геннадій Робертович
директор ТОВ «Поліграф-Сервіс», м. Чернівці)

Автор проекту
Нейландт Геннадій Робертович
директор ТОВ «Поліграф-Сервіс», м. Чернівці
м. Чернівці

Мета і завдання проекту:

 • привернення уваги органів державної влади та громадськості до виховання особистості;
 • підвищення суспільного статусу виховання в освітніх закладах;
 • забезпечення цілісності та різноманітності виховного простору, гармонізації сімейного і суспільного виховання;
 • сприяння духовному та фізичному розвитку молоді, реалізації  її творчого потенціалу в інтересах становлення   та самореалізації,   формування   морально-правової культури та профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі;
 • формування всебічно  розвиненої,  високоосвіченої,  соціально активної    особистості,    здатної    до   самовдосконалення   та самореалізації,  виховання у неї почуття відповідальності, високої духовності;
 • координація діяльності  органів місцевого  самоврядування, громадських     і    релігійних    організацій,    навчальних    і культурно-просвітницьких   закладів    міста,    пов'язаної    з  розвитком духовності та формуванням здорового способу життя;
 • запобігання негативному   впливу   на   свідомість   громадян інформації,   яка  містить  елементи  жорстокості,  бездуховності, насильства,  порнографії,  пропагує   тютюнопаління,   наркоманію, пияцтво, антисоціальну поведінку, презервативи;
 • впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу життя, формування національного культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості.
 • не боятись пропагувати віру в Бога на рівні з іншою масмедійною пропагандою.

 

Тип проекту:просвітницько-виховний

 

Учасники проекту:

 • адміністрація президента;
 • профільні Міністерства;
 • управління та відділи органів місцевого самоврядування;
 • громадські організації;
 • духовенство УПЦ
 • загальноосвітні навчальні заклади;
 • позашкільні навчальні заклади;
 • психологічна служба;
 • медичні працівники;
 • працівники правоохоронних органів та юридичних установ;
 • батьківська громадськість;
 • педагогічні училища;
 • університети та вищі навчальні заклади..

 

Шляхи реалізації проекту

 • Використання   можливостей засобів   масової   інформації   для   пропаганди  національних  і загальнолюдських духовних,  моральних цінностей, створення з цією метою культурно-просвітницьких і виховних теле- і радіопрограм для сім'ї, дітей та молоді.
 • Широке залучення   дитячих   і    молодіжних    громадських організацій  до  соціального становлення дітей і молоді,  розвитку духовності та  зміцнення  моральних  засад,  виховання  любові  та поваги  до  праці. 
 • Підвищення рівня  контролю  та відповідальності за дотримання вимог законів України щодо розповсюдження кіно-відеопродукції та друкованих  видань  з  метою  запобігання  пропаганді жорстокості, бездуховності, насильства та розпусти.
 • Розроблення та  реалізація  серед  неповнолітніх  та   молоді комплексних     планів     запобігання    аморальної    поведінки, антисоціальним  проявам,  профілактики  правопорушень.
 • Створення мережі   центрів  соціально-психологічної  реабілітації  дітей  та молоді, центрів реабілітації дітей, дівчат та жінок, які потерпіли від   насильства.
 • Запровадження та реалізація цільових та профілактичних  програм  центрів соціальних служб для населення та служб у  справах  неповнолітніх, долучення до всеукраїнських   акцій "Антинаркотик",  "АнтиСНІД",  "Тверезість", "Життя без паління" та інших.
 • Контроль розвитку дітей у дитячих будинках, притулках, інтернатах (є багато прикладів того, що діти розвиваються набагато повільніше тих, що у сім’ях і ніколи вже їх не наздоганяють)
 • Найти шляхи інформування молоді, яка не дивиться телебачення та не читає друкованих ЗМІ.
 • Заохочення до діючих проектів, наприклад «Вікно милосердя».
 • Заохочення волонтерів з числа небайдужої молоді.
 • Організація театралізованих вуличних сцен, які вчать жити.
 • Запровадження системи нагород та подяк.

 

Очікувані наслідки

 • Створення умов для духовного,  морального,  фізичного становлення, самовдосконалення  особистості та реалізації її творчого потенціалу.
 • Подолання обезцінення загальнолюдських цінностей, заідеологізованості виховних систем,  національного    нігілізму.
 • Ґрунтовне   вивчення  і  засвоєння  духовних  надбань національної та світової культури.
 • Збільшення кількості   громадян,   особливо    молоді,    які займатимуться   різними   видами   творчої,   культурно-освітньої, військово-патріотичної,  фізкультурно-масової   роботи на засадах волонтерської діяльності. 
 • Подолання злочинності,  поширення тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії. (Людина повинна боятися покарання)
 • Відкриття на державному рівні консультативних центрів з подальшою підготовкою спеціалістів до роботи в центрах (в містах, районах, селищах).

 

Основні проблеми для обговорення

 Життя – це проблема, яку повинні вирішувати ми.

Життя – це відкриття… Безперервне відкриття,

яке ми здійснюємо відносно себе і навколишнього світу.

Х.Ортега-і-Гассет

Цінність життя. Сенс життя.

Моє життєве кредо 

 • Що я чекаю від життя: мої сподівання та плани?

 • У чому цінність життя?

 • Чи задоволений ти своїм життям?

 • Як ти справляєшся з життєвими труднощами?

 • Що в житті для тебе найдорожче?

 • Які твої життєві цінності та ідеали?

 • Що в житті залежить від тебе?

 • Чого ти домігся власними силами?

 • Ти – хороша людина? Чому так вважаєш?

 • Що тебе хвилює в твоєму сьогоденні та майбутньому?

 

Допомогти підлітку відчути, що розуміння світу можна досягнути лише через пізнання власної особистості.Виробляти вміння оцінювати власні вчинки та вчинки інших людей, висловлювати оцінні судження, брати активну участь у доброчинній діяльності

Культура здоров'я

 

 • Здоровий спосіб життя – це необхідно?

 • Хто відповідає за наше здоров'я?

 • Вплив довкілля на здоров'я людини.

 • Психологічне здоров'я – це важливо?

 • Рух і здоров'я.

 • Їжа і здоров'я.

 • Духовне й фізичне очищення. Що важливіше?

 • Чи буває пізно починати змінювати себе?

 • Шкідливі звички та запобігання їм.

 • Спиртні напої та наркотики: погляд на проблему.

 • Профілактика захворювань – це…

  

Надавати інформацію про цінність систематичного зміцнення здоров'я.Прищеплювати потребу дотримання правил здорового способу життя, здійснення самоконтролю, самооцінювання, саморегуляції, виявлення вольових рис особистості.Залучати до активних занять фізичною культурою та спортом. 

Соціальне здоров’я – запорука успішного життя дитини  в сучасному суспільстві

 

 • Що таке  соціальне здоров’я?

 • Форми прояву та причини конфліктів в міжособистісних відносинах.

 • Шляхи досягнення гармонії в людських відносинах.

 

Прищеплювати навички спілкування, співпереживання, спільної діяльності та співробітництва, вчити запобігати та мирно розв’язувати конфліктні ситуації в родині, колективі, на вулиці, формувати вміння піклуватися про молодших членів сім'ї та соціальнонезахищених членів суспільства.

У пошуках істини

 

 • Чи добре ви розумієте себе?

 • Критерії істини. Які вони?

 • В чому сутність людини?

 • Чи потрібно працювати над собою?

 • Вплив емоцій і почуттів на здоров’я людини.

 • Що таке моє я?

 

Допомогти підлітку відчути, що розуміння світу можна досягти лише через пізнання власної особистості.Вчити аналізувати свій внутрішній стан, керувати своїми емоціями, розвивати вміння знаходити вихід із різних ситуацій.Шлях до вдосконалення (перетворювання) свого «Я», без втрати свободи (духовної та фізичної)

Милосердя та культура міжособистісних стосунків

 

 • Що таке милосердя?

 • Які прояви милосердя?

 • Навіщо бути милосердним?

 • Допомога людям похилого віку, ветеранам, інвалідам, хворим.

 • Джерела зла. Причина і наслідки.

 

Формувати культуру міжособистісних відносин: гуманне, милосердне ставлення до інших людей, готовність надавати допомогу.Милосердя повинно бути правильним, тобто формувати правильне відношення до милосердя.

Людські чесноти: доброта

 

 • Що таке добро?

 • Добра людина. Яка вона?

 • Чи легко бути добрим?

 • Чи вмієте ви прощати?

 • Добре серце. Серце – дім духу. Які бувають серця в людей?

   

Викликати бажання творити добро й уникати злих вчинків.

Наодинці зі своєю совістю

 

 • Що таке совість?

 • Людина без совісті.

 • Совість і честь.

 • Совість і життя.

 • Совість і робота.

 • Совість і слово.

 • Совість і вчинки.

 • Совість і закон.

 • Злочин і кара.

 • Як іти за своєю совістю?

 • Прийняття рішень.

 • Що ти зробив по совісті?

 

Викликати бажання «жити по совісті» та запобігати злочинності серед молоді.

Чесність

 

 • Поняття честі.

 • Чому іноді важко говорити правду?

 • Чи завжди треба говорити правду?

 • Що означає бути чесним по відношенню до себе?

 • Жіноча честь і чоловіча гідність.

 • Чому треба намагатись бути чесним?

  

Виховувати основні моральні якості особистості.

Віра.

 Формування моральності підростаючого покоління 

 • Що таке віра? Чи можна жити без віри?

 • У що треба вірити?

 • Віра в добро. Віра в справедливість. Віра в майбутнє.

 • Шлях до віри. Віра в себе.

 • Чи допомагає віра жити?

  

Зберігати та відтворювати традиційні християнські моральні чесноти, якими сповнена українська культура і які за своїм змістом відповідають загальнолюдським.Потрібно висвітлити глибину православних культурних традицій, а саме – не віра, як самоціль, а віра плюс життя по вірі (по вченню святих)

Психологічні проблеми батьків і дітей

 

 • Нестача у батьків психологічних знань, умінь, навичок виховання та розвитку дитини.

 • Взаємини між батьками та дітьми.

 • Емоційні проблеми.

 • Проблеми, пов’язані з навчанням і вихованням дитини в сім'ї та в школі.

 • Проблеми спілкування дитини з іншими дітьми.

Допомогти батькам вирішувати проблеми, які часто виникають у міжособистісній сімейній взаємодії.Створювати сприятливі умови для забезпечення добровільного партнерства і творчої співпраці школярів і їх родин.Сприяти підвищенню психолого-педагогічної культури батьків

Шлях до успіху

 

 • Чого я хочу досягти в житті? Як знайти «свою стежину»?

 •  Здорові амбіції та здорова конкуренція.

 •  Які вони – мої здібності?

 • Чи впливає працелюбність на розвиток здібностей особистості?

 • Перші кроки до саморозвитку.

 • Як використовувати вільний час?

 • Як досягти успіху?

 • Як стати ЛЮДИНОЮ?

 • Що таке успіх?

 

Допомогти підліткові переконатися, що творчою особистістю може стати кожен, якщо докладе до цього максимум зусиль і старання.Формування в дітях правильне розуміння життя. Навчити не боятися труднощів і благодушно переносити негаразди.

 

Робочий проект циклу телепередач

 Хронометраж – 30 хвилин;

Періодичність – 1 раз на місяць;

 

Тематика телепередач:

1. Проблеми молоді

1.1  Як виховали молодь батьки;

1.2  Як виховала молодь вулиця;

1.3  Чи є у молоді якісь моральні цінності (страх Божий);

 

2. Аборти. Їх причина.

2.1  Спосіб надання реклами презервативів та інших протизаплідних засобів;

2.2  Реклама та пропаганда протизаплідних пігулок;

2.3  Пісні з абортним підтекстом;

 

3. Діти, які живуть у проблемних сім’ях

3.1  Ким виросте дитина, вихована в такій сім’ї;

3.2  Як до цього ставляться оточуючі;

3.3  Який вихід з такої ситуації (залишити чи забрати дитину);

 

4. Усиновлення дітей

4.1  Чи потрібен хабар, щоби усиновити дитину;

4.2  Який вік найбільш сприятливий для усиновлення;

4.3  Діти після трьох також можуть бути усиновлені?

 

5. Волонтери, педагоги, вихователі

5.1  Дитині потрібні не тільки іграшки, їжа, чистота;

5.2  Що таке повноцінний розвиток?

5.3  Всебічний контроль розвитку дитини;

 

6. Статеве виховання дітей

6.1  Психічні особливості розвитку хлопців та дівчат;

6.2  У якому віці інформувати дитину?

6.3  Як обмежити доступність порнографічної інформації;

6.4  Статеві правопорушення по відношенню до неповнолітніх;

 

7. Соціальне сирітство

7.1  З ким живе дитина, коли її батьки закордоном, хто її виховує, контролює;

7.2  Який реальний статус такої дитини;

7.3  Хто і яким чином витрачає надіслані батьками грощі;

7.4  Наслідки соціального сирітства.

 

8. Досвід святих у подоланні  соціальних і особистих проблем

8.1  Аналіз життєвих прикладів святих;

8.2  Показувати приклади людей, які жалкують про своє невдало прожите життя, і шлях, яким вони прийшли до Господа.

 

9. В якому віці людина вважає себе дорослою?

Допомога потрібна не тільки фізичним підліткам, але й людям, які прожили довге життя, яке виявилось у вакуумі.

Не соромитись пропагувати не тільки вчених,письменників,  акторів, але і святих старців в яких можна багато чого навчитись, і робити з цього цілі марафони.

Автор проекту
Нейландт Геннадій Робертович
директор ТОВ «Поліграф-Сервіс», м. Чернівці
м. Чернівці

Мета і завдання проекту:

 • привернення уваги органів державної влади та громадськості до виховання особистості;
 • підвищення суспільного статусу виховання в освітніх закладах;
 • забезпечення цілісності та різноманітності виховного простору, гармонізації сімейного і суспільного виховання;
 • сприяння духовному та фізичному розвитку молоді, реалізації  її творчого потенціалу в інтересах становлення   та самореалізації,   формування   морально-правової культури та профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі;
 • формування всебічно  розвиненої,  високоосвіченої,  соціально активної    особистості,    здатної    до   самовдосконалення   та самореалізації,  виховання у неї почуття відповідальності, високої духовності;
 • координація діяльності  органів місцевого  самоврядування, громадських     і    релігійних    організацій,    навчальних    і культурно-просвітницьких   закладів    міста,    пов'язаної    з  розвитком духовності та формуванням здорового способу життя;
 • запобігання негативному   впливу   на   свідомість   громадян інформації,   яка  містить  елементи  жорстокості,  бездуховності, насильства,  порнографії,  пропагує   тютюнопаління,   наркоманію, пияцтво, антисоціальну поведінку, презервативи;
 • впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу життя, формування національного культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості.
 • не боятись пропагувати віру в Бога на рівні з іншою масмедійною пропагандою.

 

Тип проекту:просвітницько-виховний

 

Учасники проекту:

 • адміністрація президента;
 • профільні Міністерства;
 • управління та відділи органів місцевого самоврядування;
 • громадські організації;
 • духовенство УПЦ
 • загальноосвітні навчальні заклади;
 • позашкільні навчальні заклади;
 • психологічна служба;
 • медичні працівники;
 • працівники правоохоронних органів та юридичних установ;
 • батьківська громадськість;
 • педагогічні училища;
 • університети та вищі навчальні заклади..

 

Шляхи реалізації проекту

 • Використання   можливостей засобів   масової   інформації   для   пропаганди  національних  і загальнолюдських духовних,  моральних цінностей, створення з цією метою культурно-просвітницьких і виховних теле- і радіопрограм для сім'ї, дітей та молоді.
 • Широке залучення   дитячих   і    молодіжних    громадських організацій  до  соціального становлення дітей і молоді,  розвитку духовності та  зміцнення  моральних  засад,  виховання  любові  та поваги  до  праці. 
 • Підвищення рівня  контролю  та відповідальності за дотримання вимог законів України щодо розповсюдження кіно-відеопродукції та друкованих  видань  з  метою  запобігання  пропаганді жорстокості, бездуховності, насильства та розпусти.
 • Розроблення та  реалізація  серед  неповнолітніх  та   молоді комплексних     планів     запобігання    аморальної    поведінки, антисоціальним  проявам,  профілактики  правопорушень.
 • Створення мережі   центрів  соціально-психологічної  реабілітації  дітей  та молоді, центрів реабілітації дітей, дівчат та жінок, які потерпіли від   насильства.
 • Запровадження та реалізація цільових та профілактичних  програм  центрів соціальних служб для населення та служб у  справах  неповнолітніх, долучення до всеукраїнських   акцій "Антинаркотик",  "АнтиСНІД",  "Тверезість", "Життя без паління" та інших.
 • Контроль розвитку дітей у дитячих будинках, притулках, інтернатах (є багато прикладів того, що діти розвиваються набагато повільніше тих, що у сім’ях і ніколи вже їх не наздоганяють)
 • Найти шляхи інформування молоді, яка не дивиться телебачення та не читає друкованих ЗМІ.
 • Заохочення до діючих проектів, наприклад «Вікно милосердя».
 • Заохочення волонтерів з числа небайдужої молоді.
 • Організація театралізованих вуличних сцен, які вчать жити.
 • Запровадження системи нагород та подяк.

 

Очікувані наслідки

 • Створення умов для духовного,  морального,  фізичного становлення, самовдосконалення  особистості та реалізації її творчого потенціалу.
 • Подолання обезцінення загальнолюдських цінностей, заідеологізованості виховних систем,  національного    нігілізму.
 • Ґрунтовне   вивчення  і  засвоєння  духовних  надбань національної та світової культури.
 • Збільшення кількості   громадян,   особливо    молоді,    які займатимуться   різними   видами   творчої,   культурно-освітньої, військово-патріотичної,  фізкультурно-масової   роботи на засадах волонтерської діяльності. 
 • Подолання злочинності,  поширення тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії. (Людина повинна боятися покарання)
 • Відкриття на державному рівні консультативних центрів з подальшою підготовкою спеціалістів до роботи в центрах (в містах, районах, селищах).

 

Основні проблеми для обговорення

 Життя – це проблема, яку повинні вирішувати ми.

Життя – це відкриття… Безперервне відкриття,

яке ми здійснюємо відносно себе і навколишнього світу.

Х.Ортега-і-Гассет

Цінність життя. Сенс життя.

Моє життєве кредо 

 • Що я чекаю від життя: мої сподівання та плани?

 • У чому цінність життя?

 • Чи задоволений ти своїм життям?

 • Як ти справляєшся з життєвими труднощами?

 • Що в житті для тебе найдорожче?

 • Які твої життєві цінності та ідеали?

 • Що в житті залежить від тебе?

 • Чого ти домігся власними силами?

 • Ти – хороша людина? Чому так вважаєш?

 • Що тебе хвилює в твоєму сьогоденні та майбутньому?

 

Допомогти підлітку відчути, що розуміння світу можна досягнути лише через пізнання власної особистості.Виробляти вміння оцінювати власні вчинки та вчинки інших людей, висловлювати оцінні судження, брати активну участь у доброчинній діяльності

Культура здоров'я

 

 • Здоровий спосіб життя – це необхідно?

 • Хто відповідає за наше здоров'я?

 • Вплив довкілля на здоров'я людини.

 • Психологічне здоров'я – це важливо?

 • Рух і здоров'я.

 • Їжа і здоров'я.

 • Духовне й фізичне очищення. Що важливіше?

 • Чи буває пізно починати змінювати себе?

 • Шкідливі звички та запобігання їм.

 • Спиртні напої та наркотики: погляд на проблему.

 • Профілактика захворювань – це…

  

Надавати інформацію про цінність систематичного зміцнення здоров'я.Прищеплювати потребу дотримання правил здорового способу життя, здійснення самоконтролю, самооцінювання, саморегуляції, виявлення вольових рис особистості.Залучати до активних занять фізичною культурою та спортом. 

Соціальне здоров’я – запорука успішного життя дитини  в сучасному суспільстві

 

 • Що таке  соціальне здоров’я?

 • Форми прояву та причини конфліктів в міжособистісних відносинах.

 • Шляхи досягнення гармонії в людських відносинах.

 

Прищеплювати навички спілкування, співпереживання, спільної діяльності та співробітництва, вчити запобігати та мирно розв’язувати конфліктні ситуації в родині, колективі, на вулиці, формувати вміння піклуватися про молодших членів сім'ї та соціальнонезахищених членів суспільства.

У пошуках істини

 

 • Чи добре ви розумієте себе?

 • Критерії істини. Які вони?

 • В чому сутність людини?

 • Чи потрібно працювати над собою?

 • Вплив емоцій і почуттів на здоров’я людини.

 • Що таке моє я?

 

Допомогти підлітку відчути, що розуміння світу можна досягти лише через пізнання власної особистості.Вчити аналізувати свій внутрішній стан, керувати своїми емоціями, розвивати вміння знаходити вихід із різних ситуацій.Шлях до вдосконалення (перетворювання) свого «Я», без втрати свободи (духовної та фізичної)

Милосердя та культура міжособистісних стосунків

 

 • Що таке милосердя?

 • Які прояви милосердя?

 • Навіщо бути милосердним?

 • Допомога людям похилого віку, ветеранам, інвалідам, хворим.

 • Джерела зла. Причина і наслідки.

 

Формувати культуру міжособистісних відносин: гуманне, милосердне ставлення до інших людей, готовність надавати допомогу.Милосердя повинно бути правильним, тобто формувати правильне відношення до милосердя.

Людські чесноти: доброта

 

 • Що таке добро?

 • Добра людина. Яка вона?

 • Чи легко бути добрим?

 • Чи вмієте ви прощати?

 • Добре серце. Серце – дім духу. Які бувають серця в людей?

   

Викликати бажання творити добро й уникати злих вчинків.

Наодинці зі своєю совістю

 

 • Що таке совість?

 • Людина без совісті.

 • Совість і честь.

 • Совість і життя.

 • Совість і робота.

 • Совість і слово.

 • Совість і вчинки.

 • Совість і закон.

 • Злочин і кара.

 • Як іти за своєю совістю?

 • Прийняття рішень.

 • Що ти зробив по совісті?

 

Викликати бажання «жити по совісті» та запобігати злочинності серед молоді.

Чесність

 

 • Поняття честі.

 • Чому іноді важко говорити правду?

 • Чи завжди треба говорити правду?

 • Що означає бути чесним по відношенню до себе?

 • Жіноча честь і чоловіча гідність.

 • Чому треба намагатись бути чесним?

  

Виховувати основні моральні якості особистості.

Віра.

 Формування моральності підростаючого покоління 

 • Що таке віра? Чи можна жити без віри?

 • У що треба вірити?

 • Віра в добро. Віра в справедливість. Віра в майбутнє.

 • Шлях до віри. Віра в себе.

 • Чи допомагає віра жити?

  

Зберігати та відтворювати традиційні християнські моральні чесноти, якими сповнена українська культура і які за своїм змістом відповідають загальнолюдським.Потрібно висвітлити глибину православних культурних традицій, а саме – не віра, як самоціль, а віра плюс життя по вірі (по вченню святих)

Психологічні проблеми батьків і дітей

 

 • Нестача у батьків психологічних знань, умінь, навичок виховання та розвитку дитини.

 • Взаємини між батьками та дітьми.

 • Емоційні проблеми.

 • Проблеми, пов’язані з навчанням і вихованням дитини в сім'ї та в школі.

 • Проблеми спілкування дитини з іншими дітьми.

Допомогти батькам вирішувати проблеми, які часто виникають у міжособистісній сімейній взаємодії.Створювати сприятливі умови для забезпечення добровільного партнерства і творчої співпраці школярів і їх родин.Сприяти підвищенню психолого-педагогічної культури батьків

Шлях до успіху

 

 • Чого я хочу досягти в житті? Як знайти «свою стежину»?

 •  Здорові амбіції та здорова конкуренція.

 •  Які вони – мої здібності?

 • Чи впливає працелюбність на розвиток здібностей особистості?

 • Перші кроки до саморозвитку.

 • Як використовувати вільний час?

 • Як досягти успіху?

 • Як стати ЛЮДИНОЮ?

 • Що таке успіх?

 

Допомогти підліткові переконатися, що творчою особистістю може стати кожен, якщо докладе до цього максимум зусиль і старання.Формування в дітях правильне розуміння життя. Навчити не боятися труднощів і благодушно переносити негаразди.

 

Робочий проект циклу телепередач

 Хронометраж – 30 хвилин;

Періодичність – 1 раз на місяць;

 

Тематика телепередач:

1. Проблеми молоді

1.1  Як виховали молодь батьки;

1.2  Як виховала молодь вулиця;

1.3  Чи є у молоді якісь моральні цінності (страх Божий);

 

2. Аборти. Їх причина.

2.1  Спосіб надання реклами презервативів та інших протизаплідних засобів;

2.2  Реклама та пропаганда протизаплідних пігулок;

2.3  Пісні з абортним підтекстом;

 

3. Діти, які живуть у проблемних сім’ях

3.1  Ким виросте дитина, вихована в такій сім’ї;

3.2  Як до цього ставляться оточуючі;

3.3  Який вихід з такої ситуації (залишити чи забрати дитину);

 

4. Усиновлення дітей

4.1  Чи потрібен хабар, щоби усиновити дитину;

4.2  Який вік найбільш сприятливий для усиновлення;

4.3  Діти після трьох також можуть бути усиновлені?

 

5. Волонтери, педагоги, вихователі

5.1  Дитині потрібні не тільки іграшки, їжа, чистота;

5.2  Що таке повноцінний розвиток?

5.3  Всебічний контроль розвитку дитини;

 

6. Статеве виховання дітей

6.1  Психічні особливості розвитку хлопців та дівчат;

6.2  У якому віці інформувати дитину?

6.3  Як обмежити доступність порнографічної інформації;

6.4  Статеві правопорушення по відношенню до неповнолітніх;

 

7. Соціальне сирітство

7.1  З ким живе дитина, коли її батьки закордоном, хто її виховує, контролює;

7.2  Який реальний статус такої дитини;

7.3  Хто і яким чином витрачає надіслані батьками грощі;

7.4  Наслідки соціального сирітства.

 

8. Досвід святих у подоланні  соціальних і особистих проблем

8.1  Аналіз життєвих прикладів святих;

8.2  Показувати приклади людей, які жалкують про своє невдало прожите життя, і шлях, яким вони прийшли до Господа.

 

9. В якому віці людина вважає себе дорослою?

Допомога потрібна не тільки фізичним підліткам, але й людям, які прожили довге життя, яке виявилось у вакуумі.

Не соромитись пропагувати не тільки вчених,письменників,  акторів, але і святих старців в яких можна багато чого навчитись, і робити з цього цілі марафони.

СРІБЛО ГОСПОДА – це масштабний проект, який  не є комерційним, не є політичним, не сектанська організація. Існує на благодійні кошти і є суто соціальним.

Мета: духовне виховання людей, активізація процесів морального і духовного оздоровлення суспільства шляхом звернення уваги на вічні та традиційні православні цінності українського народу.

Автор проекту: Нейландт Геннадій Робертович
(директор ТОВ «Поліграф-Сервіс», м. Чернівці)

Примите участие

Как Стать участником проекта

    Проект "Серебро Господа" открытая социальная инициатива. Вы можете присоединиться в любое время просто зарегистрировавшись и отправив нам письмо или позвоните нам и расскажите о себе.

Документы

    Загружайте копию проекта, вносите свои идеи и отправляйте нам.

Загрузить фаил

Последние коментарии

Типография "Полиграф-Сервис"

 • Адрес: 58000, г.Черновцы, ул.Гайдара 5А
 • Телефоны: +38-050-338-11-74
 • e-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 • WWW: http://ps.individuel.com.ua

Агенство иностранных языков

 • Адрес: г. Черновцы, ул. Комарова, 13-Б
 • Телефоны: +38(050)4341833
 • e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 • WWW: http://ai.individuel.com.ua

Дизайн-атэльє "Индивидуель"

 • Адрес: 58000, г.Черновцы, ул.Гайдара 5А
 • Телефоны: +38-050-338-11-74
 • e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 • WWW: http://in.individuel.com.ua

Проект "Серебро Господа"

 • Адрес: 58000, г.Черновцы, ул.Гайдара 5А
 • Телефоны: +38-050-338-11-74
 • e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 • WWW: http://sl.individuel.com.ua